OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zaujímavá občianska náuka

Sociológia

Prezentácie a cvičenia z oblasti SOCIOLÓGIE

Prezentácie:

Socializácia jednotlivca

Sociálne vzťahy v triede

Komunikácia v triede

Sebapoznávanie, sehodnotenie a hodnotenie iných

Práva a povinnosti žiakov